Monday, August 3, 2015

Ulasan Surah Al-MulkJuzuk 29 (bermula pada ayat 1).
Surah 67: 
 
AL MULK (kerajaan).
Surah ini terdiri atas 30 ayat, termasuk golongan surah-surah Makiyyah, diturunkan sesudah surah Ath Thuur.
Nama “Al Mulk” diambil  dari kata “Al Mulk” yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang ertinya kerajaan atas kekuasaan.  Dinamai juga surah ini dengan “At Tabaarak” (maha suci).


Sumber;
Khatam terjemahan ayat-ayat Al-Mulk (1-30)
,      .

Ulasan Surah At-TahrimSurah 66: 
 
AT TAHRIM (mengharamkan).
Surah ini terdiri atas 12 ayat, termasuk golongan surah-surah Madaniyyah, diturunkan sesudah surah Al Hujuraat.
Dinamai surah At Tahrim kerana pada awal surah ini terdapat kata “tuharrim” yang kata asalya adalah Attahriim yang bererti “mengharamkan”.

Sumber; 

Khatam terjemahan ayat-ayat At-Tahrim (1-12),       
.