Monday, October 29, 2018

Al-Baqarah Ayat 236


2.2.236
Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 236:
.
.
Ringkasan tafsir;

Jika suami itu menceraikan isterinya dalam situasi berikut maka hendaklah memberi mutaah atau mahar;

1. Isteri yang sudah akad nikah tapi belum bersetubuh, maka suami perlu beri mutaah kepada isterinya.

2. Isteri yang sudah akad nikah dan sudah bersetubuh, maka suami perlu beri mahar sepenuhnya kepada isterinya. 

.
[previous] [next] [home]

.
RUJUKAN SUMBER,
Juzuk2, Surah2
Terjemahan, 231~240,
[GS] https://sites.google.com/site/mpajknajid/6/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr     

 


.

Al-Baqarah Ayat 235

2.2.235.
Juz:2,Surah:2.
Surah 2, Ayat 235:

.

Ringkasan tafsir;

Peraturan meminang perempuan dalam idah dan lain-lainnya;

1. Dilarang pergi meminang perempuan dalam idah (bercerai mati, bercderai talak tiga, bercerai tebus talak dan fasakh).

2. Dilarang pergi meminang perempuan yang sudah dipinang orang.
.

.
[previous] [next] [home]

.
RUJUKAN SUMER,

Khatam Juzuk2, Surah2
Terjemahan, 231~240,
[GS] https://sites.google.com/site/mpajknajid/6/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr